World of Warcraft

World of Warcraft är ett mycket populärt onlinespel som är utvecklat av Blizzard Entertainment för Microsoft Windows samt Mac OS X. Just detta spel är faktiskt det fjärde i raden av spel som har med Warcraft-världen att göra. Spelet släpptes år 2004 och har sedan dessa tagit världen med storm.World of Warcraft utspelar sig i fyra olika världar som är fiktiva och som kallas för Azeroth, Outland, Draenor och Argus. Under årens gång har spelet utvecklats och det har expanderat enormt mycket. Det har bland annat lagts till nya raser efter hand och en mängd andra funktioner och element.

Spelarna

Från december 2008 till februari 2010 var World of Warcraft det MMORPG-spel som hade flest abonnenter i hela världen då spelet hade cirka 12 miljoner spelare. Spelet lanserades i Europa år 2005 och under den första helgen såldes det cirka 400 000 exemplar men ökade stadigt under de kommande åren.World of Warcraft går ut på att spelarna har varsin så kallad avatar, vilket är en fiktiv figur som representerar spelaren själv. Alla dessa avatarer tillhör en sida av två, vilka är i konflikt med varandra. Dessa två sidor kallas The Alliance och The Horde och du väljer själv vilken sida du tillhör.

Hur du blir framgångsrik i World of Warcraft

Både The Alliance och The Horde har sex olika raser som har olika bakgrund och anledning till att de är vilka är. Spelaren väljer även vilken ras den ska tillhöra i spelet. Det finns även elva klasser att välja på inom båda sidorna. Vissa av dessa klasser och raser går inte att kombinera.Hur bra du klarar dig i spelet beror på vilka typer av vapen du samlar på dig under spelet. Hur bra du klarar dig är en kombination av spelförmåga och val av ras, klass och de vapen du samlar på dig. Det är allt detta som avgör hur du klarar dig i strid.